Organización

Descargar versión en PDF

Órganos Unipersonales

Órganos Colegiados

Junta de Dirección

NombreTélefonoE-mail
Dolores Valencia Mirón 958 241000 ext. 20504 --LOGIN--bc297b079a77c333b18808df1ef779bbugr[dot]es
Victoriano Peña Sánchez 958 241000 ext. 20503 --LOGIN--c03228a921e7977f4e14f88f503ca00dugr[dot]es
Lourdes Sánchez Rodrigo 958 24 35 88 --LOGIN--9c380622618d6e6d5225d2390643eb6cugr[dot]es
Araceli Cano García 958 24 99 24 --LOGIN--9f7eccd2d4eb611eca5450bef0824504ugr[dot]es
Mónica García Aguilar985 241000 ext. 20507--LOGIN--f06e9e02b49987a1a5e832826ceacb65ugr[dot]es
Enrique Nogueras Valdivieso958 243588--LOGIN--7393ca9841020aaa9d3173d2a610f3d3ugr[dot]es

Consejo de Departamento

P. D. I. DOCTOR

NombreTélefonoE-mail
Abad Baena, José Eduardo958243584--LOGIN--62d343c7e56885ba47dd267cec7703e9ugr[dot]es
Extremera Tapia, Nicolás958243589--LOGIN--d2f39fb873bcc5a50827e90f5728db59ugr[dot]es
García Aguilar, Mónica985 241000 ext. 20507--LOGIN--f06e9e02b49987a1a5e832826ceacb65ugr[dot]es
Muñoz Raya, Eva958 243473--LOGIN--f3cc84cc9781e8ddc355b98251e8b3a1ugr[dot]es
Nogueras Valdivieso, Enrique Javier958 243588--LOGIN--7393ca9841020aaa9d3173d2a610f3d3ugr[dot]es
Paredes Núñez, Juan Salvador958241000 ext. 20505--LOGIN--47297ca22f95cb2e799462b60e8d3985ugr[dot]es
Peña Sánchez, Victoriano958 241000 ext.20503--LOGIN--c03228a921e7977f4e14f88f503ca00dugr[dot]es
Porcel Bueno, David958 243585--LOGIN--197e6394f32ce7215b77fe29efffb30eugr[dot]es
Rubio Flores, Antonio Rafael958 241000 ext. 20507--LOGIN--0c214a03b4e79f7be80122b2119fc59bugr[dot]es
Sánchez Rodrigo, Lourdes958 249038--LOGIN--9c380622618d6e6d5225d2390643eb6cugr[dot]es
Sanna, Alessandra958 241000 exte 20502--LOGIN--4f5283d63737ee4055d46ab010480342ugr[dot]es
Suadoni, Anna958 241000 ext. 20502--LOGIN--d97aac209dd36fa0303bc40996b319b9ugr[dot]es
Trías Floch, Luisa958 241000 ext. 20506--LOGIN--68c25ff2827bf069ad013ea961bf5d7augr[dot]es
Ursache, Oana958 241000 ext.20502--LOGIN--8a88f844eb0f807786024e784dc1d628ugr[dot]es
Valencia Mirón, María Dolores958 241000 ext. 20504--LOGIN--bc297b079a77c333b18808df1ef779bbugr[dot]es

P. D. I. NO DOCTOR

Russo, Marina958 241000 ext. 20501--LOGIN--8124344fe9241af0d2902ddd3de15a42ugr[dot]es

ESTUDIANTES:

P.A.S.

Personal Administrativo

Reglamento de Régimen Interno

Documentos sobre el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de Filologías: Románica, Italiana, Gallego-Portuguesa y Catalana.